Heter den lilla stad som vi nu har hamnat i. Vi utmarker oss som de enda turisterna, atmindstande tycks det sa. Vi akte hit for att besoka en vingard, eller bodega som det heter har. I gar Lordag lyckades vi fa reda pa en som tar emot besok men har sondags stangt. Naja vi vantar val en dag, tid har vi ju och hotellet som vi bor pa ar det billigaste hittils i Argentina. Sa i dag har vi verkligen tagit det lugnt. Forst sa vakte vi hotellet eftersom vi ville ha frukost klockan atta. Sen gick vi till parken och satte oss pa en parkbank i skuggan och blev sittande dar tills det blev dags for siesta. Vi skrev i vara dagbocker och laste bocker och Tommy loste (?) Sudoku. Latare an sa kan man nog inte vara.

Naja, vi kan kanske behova lite lugn i bland. Vi har ju arbetat oss upp genom Patagonien ganska flitigt de senaste veckorna. I gar tog vi vagen forbi ytterligare en skidanlaggning, Las Lenas. Det ska vara Sydamerikas storsta. Det var ca 25° varmt sa vi nojde oss med en kaffe och en glass pa afterski-stallet.

Askan mullrar utanfor sa jag sparade nyss inlagget. Det har ju gatt troll i min relation till datorer och internet de senaste gangerna. Och nu har det fungerat orovackande bra ett tag.

I narheten till skidanlaggningen fanns det en sevardhet som vi inte visste vad det kunde vara forrens vi kom dit. Vi blev bade besvikna och imponerade, det var tva hal i marken. Inte sarskilt sma dock. Vi kan tyvarr for lite spanska for att bekrafta var teori om vad det kan vara men ar ganska sakra pa att det ar stora isklumpar i marken som har smalt sedan senaste istiden och runnit bort och lamnat plats for gruset att ramla ner.

Grus finns det mycket i Patagonien. Vi har bade kort pa det och tittat fashinerat pa det vid sidan av vagen. Mycket tydliga spar av uppbruten gammal sjobotten. Det finns valdiga fyndigheter av fossil pa manga stallen. Det har dessutom fortsatt att vara mycket glest befolkat, vi har ingen glesbyggd i Sverige om man ska jamfora med detta land.

I morgon hoppas vi pa ytterligare en vilodag men med lite mer handelser, vin-provning alltsa.

Bilder:

Blog Image

Klocka som ar anpassad for solgangen

Blog Image

Tommy provande mate som ar en typisk Argentinsk dryck, Gaucho-dryck

Blog Image

Har ar vi pa vag ut ur en maktig skog efter en campingnatt i den samma.

Blog Image

Rio Grande gor djupa spar i vulkan-mark

Blog Image

Ett av halen i marken, vidvinkeln racker inte pa min kamera